UBND huyện Thanh Hà, Hải Dương thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

Số lượng cần tuyển: 02 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 06/12/2018
Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
Xem thêm các thông báo tuyển dụng, việc làm mới nhất tại đây: https://tdvn.net

Comments