Chuyển đến nội dung chính

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018


Số lượng cần tuyển: 101 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 24/12/2018
Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, P.513, nhà A, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng
Địa chỉ: 99 Hùng Vương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Đơn dự tuyển
Sơ yếu lý lịch

Xem thêm các thông báo tuyển dụng, việc làm mới nhất tại đây: https://tdvn.net

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tỉnh ủy Thái Nguyên thông báo tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019

Căn cứ Kế hoạch số 03-KH/HĐTD ngày 19/6/2019 của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức về việc tổ chức thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2019. Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức thông báo nội dung tuyển dụng như sau:
1. Phương thức tuyển dụng công chức, viên chức: Tuyển dụng thông qua thi tuyển.
2. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển công chức, viên chức
2.1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển
- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
- Đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
Không thuộc các đối tượng sau: Không cư trú tại Việt Nam; mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữ…

Trường Đại học Sài Gòn thông báo tuyển dụng viên chức lần 2 năm 2019

I.Các vị trí tuyển dụng 1. Khối hành chính STTVị trí việc làmĐơn vịSLTrình độ
chuyên mônYêu cầu khác1Hợp tác trong và ngoài nướcTrung tâm Đào tạo Quốc tế01Cử nhân (loại giỏi) chuyên ngành Hợp tác Quốc tế2Hành chính tổng hợpKhoa Toán Ứng dụng01Cử nhân trở lên ngành Toán học3Hành chính tổng hợpKhoa Giáo dục Mầm non01

UBND thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THỊ XÃ NGÃ BẢY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:1418/TB-UBND Ngã Bảy, ngày09tháng10năm 2019

THÔNG BÁO Tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019