Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai thông báo tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018

Số lượng cần tuyển: 105 người
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển / Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 08/11/2018
Địa điểm: Thí sinh nộp hồ sơ tại các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng hoặc tại Phòng Tổ chức - Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Trụ sở khối I, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai)

Xem thêm các thông báo tuyển dụng, việc làm mới nhất tại đây: https://tdvn.net


Comments