Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

UBND huyện Yên Định, Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

Các bài đăng gần đây

UBND huyện Thanh Liêm, Hà Nam thông báo tuyển dụng giáo viên năm 2019

Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 2 năm học 2019-2020

Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

UBND huyện Bình Tân, Vĩnh Long thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020

UBND huyện Bình Tân Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019–2020 như sau:I. Chỉ tiêu tuyển dụng Nhu cầu tuyển dụng: 38, trong đó: TT Vị trí tuyển dụng Số lượng Ghi chú 1 Giáo viên Mầm non 18 Giáo viên dạy lớp 2 Giáo viên Tiểu học 12

UBND huyện Long Hồ, Vĩnh Long thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020

UBND huyện Đăk Tô, Kon Tum thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019

UBND huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019

UBND huyện Lý Nhân, Hà Nam thông báo tuyển dụng giáo viên năm 2019